آخرین مطالب
دوستان
اسکریپـتها
 


به بابام می‌گم: اگه یه روز من سکته مغزی کردم اعضای بدن منو اهدا کنید،
با مهربونی می‌گه: پسر گلم تو مغزت کجا بود که بخواد سکته کنه،
باید بشینی با هم برای مردنت یه فکر دیگه بکنیم! 

کانال تلگرام ما | برای پیوستن کلیک کنید

 


:: موضوعات مرتبط: جوک جدید
:: برچسب‌ها: فیضبوک
ن : Milad
ت : شنبه ششم مهر ۱۳۹۲
پسرا فقط 3 ثانیه طول میکشه تا عاشق بشن...؟!

.
.
.
ثانیه اول: اوووووف نیگاش کن ...عجب دافیه لامصب ...!

... ثانیه دوم: صداشم که بامزه ست بی شرف

ثانیه سوم: من عاشقش شدم :|

حالا جالبتر از پسرا دخترا هستن که 1 ثانیه طول میکشه تا عاشق بشن...!
.
.
.
اوووووف ماشینو !!! 

کانال تلگرام ما | برای پیوستن کلیک کنید

 


:: برچسب‌ها: پست های فیضبوکی, فیضبوک, فیسبوک, استاتوس, استاتوس های فیضبوکی
ن : DarIusH
ت : جمعه پنجم مهر ۱۳۹۲
وقتی یه زن نظر شما رو میپرسه ،

در واقع نمیخواد نظرتوون رو بدونه فقط میخواد نظر خودش رو با یه صدای مردوونه هم بشنونه :))) 

کانال تلگرام ما | برای پیوستن کلیک کنید

 


:: برچسب‌ها: پست های فیضبوکی, فیضبوک, فیسبوک, استاتوس, استاتوس های فیضبوکی
ن : DarIusH
ت : جمعه پنجم مهر ۱۳۹۲
ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﯿﺮﺍﺯ

.
.
.
ﻫﺎ = ﺧُﺐ
ﻫﺎ = ﺑﻠﻪ
ﻫﺎ = ﭼﯿﭽﯽ ﻣﯿﮕﯽ ؟
... ﻫﺎ = ﺑﺮﻭ ﺧﻮﺩﺗﯽ !!
ﻫﺎ ﻫﺎ = ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺣﺮﻑ
ﻫﺎ = ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻥ
ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻪ = ﺑﯿﺸﯿﻦ ﺗﺎ ﺑﯿﺎﻡ !
ﻫﺎﺁ = ﺷﺎﺥ ﻭ ﺷﻮﻧﻪ ﮐﺸﯿﺪﻥ
ﻫﺎﺍ = ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ
ﻫﺎ ؟ = ﺗﻌﺠﺐ 

کانال تلگرام ما | برای پیوستن کلیک کنید

 


:: برچسب‌ها: پست های فیضبوکی, فیضبوک, فیسبوک, استاتوس, استاتوس های فیضبوکی
ن : DarIusH
ت : جمعه پنجم مهر ۱۳۹۲
ن : DarIusH
ت : پنجشنبه چهارم مهر ۱۳۹۲
ﺧﺮﻭﺳﻪ ﺳﺮ ﮐﻼﺱ ﺑﻪ ﻣﺮﻏﻪ ﻣﯿﮕﻪ : ﯾﻪ ﻧﻮﮎ

ﻣﯿﺪﯼ ؟
ﻣﺮﻏﻪ ﻣﯿﮕﻪ : ﺍﻻﻥ ؟ ﺍﯾﻨﺠﺎ ؟ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ
ﻧﻤﯿﺸﻪ ...
....
.
.
ﺧﺮﻭﺳﻪ ﻣﯿﮕﻪ : ﺟﻬﻨﻢ ، ﺑﺎ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ...
ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ 

کانال تلگرام ما | برای پیوستن کلیک کنید

 


:: برچسب‌ها: پست های فیضبوکی, فیضبوک, فیسبوک, استاتوس, استاتوس های فیضبوکی
ن : DarIusH
ت : چهارشنبه سوم مهر ۱۳۹۲
ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ ﻻﯾﮏ ﺯﺩﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺷﺪﻥ ﻋﻤﺮ ﺷﻤﺎ

ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ... ؟ !
ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ ﻻﯾﮏ ﺯﺩﻥ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺻﺪﻡ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻃﻮﻝ
ﻣﯿﮑﺸﺪ ... ؟ !
ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ ﻻﯾﮏ ﺯﺩﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺎﺩﯼ ﺩﻝ ﻣﻦ ﻣﯿﺸﻮﺩ ... ؟ !
ﻭ 1 ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﻭ 100 ﺩﺭ ﺁﺧﺮﺕ ﺛﻮﺍﺏ ﺩﺍﺭﺩ ... ؟ !
ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ ﺧﺮﺍﺑﯽ ﻣﺎﻭﺱ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻻﯾﮏ ﺯﺩﻥ
ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ ... ؟ ! 

کانال تلگرام ما | برای پیوستن کلیک کنید

 


:: برچسب‌ها: پست های فیضبوکی, فیضبوک, فیسبوک, استاتوس, استاتوس های فیضبوکی
ن : DarIusH
ت : سه شنبه دوم مهر ۱۳۹۲
ﻛﻮﺳﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻃﺮﺯ ﺷﮑﺎﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﭽﻪ ﺍﺵ

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪﺍﺩ:
.
.
.
ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺨﻮﺭﯼ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻬﺶ ﺣﻤﻠﻪ
ﮐﻦ ﻭ ﺩﺭﺳﺖ ﯾﮏ ﻗﺪﻣﯽ ﺍﺵ ﻭﺍﯾﺴﺎ ﻭ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﺎﺵ
ﺧﯿﺮﻩ ﺷﻮ ﻭﺑﻌﺪﺵ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﻭﺭﺵ ﺑﭽﺮﺥ ﻭ ﺍﺯﺵ ﺩﻭﺭ
ﺷﻮ، ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻄﺮﻓﺶ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻦ ﻭ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﮐﺎﺭ ﻗﺒﻠﯽ ﺭﺍ
ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻦ ! ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺭ ﺳﻮﻡ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻦ ﻭ ﺑﺨﻮﺭﺵ.
ﺑﭽﻪ ﮐﻮﺳﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﯿﮑﻨﻪ:
ﭼﺮﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻭﻗﺖ ﺗﻠﻒ ﮐﻨﻢ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺎﺭ ﺍﻭﻝ
ﻣﯿﺨﻮﺭﻣﺶ! ﮐﻮﺳﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﻟﺖ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻃﺮﻑ ﺭﺍ ﺑﺎ
ﮔُﻬِﺶ ﺑﺨﻮﺭﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺨﻮﺩﺕ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ!!! |: (((((: 

کانال تلگرام ما | برای پیوستن کلیک کنید

 


:: برچسب‌ها: پست های فیضبوکی, فیضبوک, فیسبوک, استاتوس, استاتوس های فیضبوکی
ن : DarIusH
ت : سه شنبه دوم مهر ۱۳۹۲
ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪﻳﻦ ﻳﻪ ﭘﺴﺮ ﺗﻮ ﻳﻪ ﺟﻤﻊ ﺧﺎﺹ

( ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ)
ﺩﻭ ﺳﻪ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺁﺧﺮ ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻠﻔﻨﻴﺶ ﻣﻴﺨﻨﺪﻩ
ﻭ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻩ ﺯﻭﺩ ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻪ
ﻭ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ :
ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺷﻤﺎ ﻟﻄﻒ ﺩﺍﺭﻱ
ﻣﻨﻢ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮﺭ
ﻭ ....
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻴﻜﻨﻪ ﻓﻜﺮ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎ.ﻛﻼﺳﻪ
ﺩﺍﺭﻩ ﻓﺤﺶ ناموسی ﻣﻴﺨﻮﺭﻩ
ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻪ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻛﻨﻪ :))))) 

کانال تلگرام ما | برای پیوستن کلیک کنید

 


:: برچسب‌ها: پست های فیضبوکی, فیضبوک, فیسبوک, استاتوس, استاتوس های فیضبوکی
ن : DarIusH
ت : سه شنبه دوم مهر ۱۳۹۲
به سلامتيه اون پسري که به عشقش گفت:اگه يه روز کنار يه دختري غير تو خوابيدم!!!
.
.
.
.
.
اون دختر همون دوست مو بلندته که باهم کلاس زبان ميريد
چيه فک کردين منظورش دخترشونه؟!!!!!!
نه بابا اين پسرا ....... تر از اين حرفان 

کانال تلگرام ما | برای پیوستن کلیک کنید

 


:: برچسب‌ها: پست های فیضبوکی, فیضبوک, فیسبوک, استاتوس, استاتوس های فیضبوکی
ن : DarIusH
ت : سه شنبه دوم مهر ۱۳۹۲
قیافه ی دخترا وقتی یه مطلبیو براشون توضیح میدی واونا هیچی نفهمیدن


 

کانال تلگرام ما | برای پیوستن کلیک کنید

 


:: برچسب‌ها: پست های فیضبوکی, فیضبوک, فیسبوک, استاتوس, استاتوس های فیضبوکی
ن : DarIusH
ت : جمعه بیست و نهم شهریور ۱۳۹۲
خدا دنیا رو نقاشی کرده!
منتهی اروپا و آمریکا رو داده دست داوینچی ایرانم داده دست دات ماس خنده بازار 

کانال تلگرام ما | برای پیوستن کلیک کنید

 


:: برچسب‌ها: پست های فیضبوکی, فیضبوک, فیسبوک, استاتوس, استاتوس های فیضبوکی
ن : DarIusH
ت : جمعه بیست و نهم شهریور ۱۳۹۲
به سلامتی پسری ک وقتی پلیس گفت خانوم کی باشن؟سرشو بالا گرفت و گفت
.
.
.
.
عشقمه کجا باید بیام؟ 

کانال تلگرام ما | برای پیوستن کلیک کنید

 


:: برچسب‌ها: پست های فیضبوکی, فیضبوک, فیسبوک, استاتوس, استاتوس های فیضبوکی
ن : DarIusH
ت : جمعه بیست و نهم شهریور ۱۳۹۲
ﺍﮔﻪ ﺭﮒ ﻏﯿﺮﺕ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺑﮕﯿﺮﻩ

.
.
.
.
ﺣﺘﯽ ﺳﻮﺳﮏ ﻫﻢ ﺟﻠﻮﺩﺍﺭﺵ ﻧﯿﺴﺖ! :))))))) 

کانال تلگرام ما | برای پیوستن کلیک کنید

 


:: برچسب‌ها: پست های فیضبوکی, فیضبوک, فیسبوک, استاتوس, استاتوس های فیضبوکی
ن : DarIusH
ت : جمعه بیست و نهم شهریور ۱۳۹۲
 
موضوعات
برچسب ها
نویسندگان
آرشیو مطالب